Seyşeller: Afrika Kalkınma Bankası Mavi Ekonomiyi 800 Dolar Hibeyle Destekliyor

4


Afrika Kalkınma Bankası, Mavi Ekonomi sektöründeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (MSME'ler) desteklemek için Seyşeller hükümetiyle 800.000 ABD Doları değerinde bir hibe anlaşması imzaladı.

Paket, Seyşeller'in deniz biyoteknolojisi sektörünü geliştirmesine, kamu kurumlarının ve özel operatörlerin kapasitesinin güçlendirilmesine, ortaya çıkan iş fırsatları hakkında bir bilgi platformu oluşturulmasına ve MSME'lere teknik ve finansal eğitim sağlanmasına yardımcı olacak.

1 milyon dolarlık proje, Seyşeller hükümetinden 800.000 dolar ve 200.000 milyon dolar sağlayacak olan Afrika Özel Sektör Yardım Fonu'ndan (FAPA) sağlanan hibe yoluyla finanse edilecek. FAPA, Bankanın Özel Sektör Kalkınma Stratejisinin uygulanmasını desteklemek amacıyla teknik yardım ve kapasite geliştirme için hibe finansmanı sağlayan çok bağışçılı tematik bir güven fonudur. Japonya ve Avusturya Hükümetleri ile Afrika Kalkınma Bankası fona aktif katkıda bulunmaktadır.

Seyşeller Maliye, Ticaret, Yatırım ve Ekonomik Planlama Bakanı Büyükelçi Maurice Loustau-Lalanne, 13 Mart'ta Victoria'da, Afrika Kalkınma Bankası adına Doğu Afrika Bölge Ofisi Genel Müdür Vekili Nnenna Nwabufo ile bir hibe anlaşması imzaladı.

Seyşeller'in Mavi ekonomisi, ülkenin 2019-2023 Ulusal Kalkınma Stratejisinin önemli bir merkezini oluşturuyor. Hükümetinin yenilikçi yaklaşımı, sosyo-ekonomik kalkınmayı ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek için Seyşeller'in 1.374.000 km2'lik geniş özel ekonomik bölgesinin ekonomik potansiyelinden yararlanmayı öngörüyor.

Ülkenin Mavi Ekonomi Stratejik Politikası ve Yol Haritası, MKOBİ'lerin büyüme için önemli bir araç olduğu, denizciliğe dayalı su ürünleri yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji, açık deniz petrolü ve deniz biyoteknolojisi dahil olmak üzere yeni ve gelişmekte olan denizcilik sektörlerinin geliştirilmesine öncelik vermektedir.

Beklenen diğer yararlanıcılar arasında deniz biyoteknolojisi faaliyetleriyle uğraşan gençler ve kadınlar yer alıyor. Proje, yarısı kadın olmak üzere yaklaşık 100 girişimcinin eğitilmesini, deniz biyoteknolojisi sektöründe 20 MSME'nin oluşturulmasını ve MSME'lerin Biyoteknoloji Girişimciliğini Geliştirme Stratejisinin geliştirilmesini kapsıyor.

Kaynak: Africanews

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorumlar