Kullanım Koşulları | Küresel Gazete

KULLANIM KOŞULLARI

Küresel Gazete Mobil Uygulaması’na hoşgeldiniz. İşbu Kullanım Koşulları, ilgili hizmetlerden faydalanmanıza ilişkin önemli bilgiler ihtiva ettiğinden lütfen kullanımınıza başlamadan önce işbu Kullanım Koşulları ile Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okuyunuz.
Hürriyet Mobil Uygulaması’na erişebileceğiniz https://www.kureselgazete.com.tr/mobil-uygulama  adresli internet sitesi ve Küresel Gazete isimli mobil uygulama işbu metin kapsamında birlikte kısaca “Mecralar” olarak anılacaktır.

1.    Mecra üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi KÜRESEL GAZETE ’ye (İşbu metin kapsamında kısaca “KÜRESEL GAZETE” olarak anılacaktır.) ait Mecralar’a girmek ve kullanmakla kullanım koşullarını “Kullanıcı” sıfatıyla (Mecralar’a erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. İşbu koşulları kabul etmediğiniz takdirde lütfen Mecralar’ı kullanmaktan DERHAL vazgeçiniz. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşullarını kabul etmekle, Mecralar’da yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve Kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

2.    Platformlar :

Kullanıcı/Kullanıcılar, Mecralar’da yer alan her bir platformun kendine ait münhasır kullanım koşulları olduğunu kabul ve beyan ederler.

3.    Değişiklikler :

Mecralar, KÜRESEL GAZETE’e ait olup Mecralar’da, Mecralar üzerinde ve burada sunulan hizmetler, işbu metin ile Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlara ilişkin olarak her neviden organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran KÜRESEL GAZETE’ye aittir. KÜRESEL GAZETE, her zaman tek taraflı olarak Mecralar’da sunulan hizmetin yayın ve kullanımını sürekli veya geçici olarak durdurma hakkını haiz olduğu gibi; Mecralar’da dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama, yenileme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler, ayarlamalar, yenilemeler ve güncellemeler Mecralar’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Mecralar’dan en iyi hizmeti alabilmek için güncellemeler geldiğinde kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak ilgili güncellemeleri indirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde Mecralar’ın kullanımında söz konusu olabilecek aksaklıklardan KÜRESEL GAZETE sorumlu değildir.

4.    Abonelik, Ödemeler, İptaller ve Cayma :

Kullanıcı’nın Apple Store veya Google Play üzerinden sunulan kureselgazete.com.tr ve/veya KÜRESEL GAZETE Uygulama’sında yer alan ücretli hizmetler ve abonelik paketleri satın alması halinde, söz konusu hizmet ve abonelikler ile ilgili ödeme, tahsilat, iptal gibi tüm hususlar Apple veya Google platformları üzerinden gerçekleştirilmekte olup ilgili platformların şart ve koşullarına tâbidir.  İlgili platformlar üzerinden yapılan hizmet/abonelik iptali, hizmet/abonelik ücreti iadesi ile ilgili olarak KÜRESEL GAZETE’nin herhangi bir müdahalesinin ve sorumluluğunun olmadığını en yüksek önemle bildiririz.

5.    Kişisel Veriler :

KÜRESEL GAZETE tarafından işbu Mecralar kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi adına Kullanıcı tarafından verilen kişisel verilerin kullanımı, depolanması ve imhasına ilişkin hükümler işbu Kullanım Koşulları’nın bir parçası niteliğindeki Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olup Mecralar’ı kullanmak için lütfen Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okuyunuz ve onayınızı gerektiren hususları onaylayınız.
KÜRESEL GAZETE, Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi ve sona erdirilmesini talep etmesi halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uyarınca yasal olarak tutması gerekli veriler haricindeki Kullanıcı verilerini Kullanıcı’nın talebi halinde yok etmeyi, silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin tüm esaslar için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Kullanıcı, KÜRESEL GAZETE’in kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.    Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ve Aykırı Kullanım :

Kullanıcı, Mecralar üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, Mecralar’da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Mecralar üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı’nın Mecralar dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine aittir.
Kullanıcı; Mecralar’ı kullanırken suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Mecralar’da paylaşamaz ve Mecralar’da hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve sınai mülkiyet haklarına, telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

Kullanıcı, Mecralar alt yapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren (ddos attack) veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapamaz. Hukuka, ahlaka ve işbu Kullanım Koşulları’na aykırı içerik ve/veya aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı/Kullanıcılar’a aittir. KÜRESEL GAZETE, Mecralar’da Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini münhasıran herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Mecralar’da yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahip olup, işbu halde Kullanıcı/Kullanıcılar KÜRESEL GAZETE’den herhangi bir talepte bulunma hakkını haiz değildir.  KÜRESEL GAZETE, Kullanıcı’nın yasaya ve işbu Kullanım Koşulları’na aykırı eylemleri sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde ilgili Kullanıcı/Kullanıcılar’a rücu hakkı mahfuzdur. Öte yandan, Kullanıcı’nın Mecralar üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde Kullanıcı gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, KÜRESEL GAZETE’nin söz konusu yasal yükümlülük ve prosedürlerin yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.    Kullanım Koşulları ile Mevzuat İhlali :

KÜRESEL GAZETE, Kullanım Koşulları’nın ve yasal hükümlerin ihlâli halinde Kullanıcı’nın Mecralar’ı kullanımına son verme, kişisel sayfasını kapatma; Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve silme yetkilerini haiz olduğu gibi; Kullanıcı’nın yasaya veya Kullanım Koşulları’na aykırı eylemi sebebiyle zarara uğraması halinde aynen rücu hakkını haizdir.
Kullanıcı, Mecralar’ın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Mecralar’a yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde KÜRESEL GAZETE’in bu sebeple kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ilgili Kullanıcı/Kullanıcılar’dan aynen rücu hakkı saklıdır.

Kullanıcı, Mecralar’ı Kullanım Koşulları’na ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, KÜRESEL GAZETE’in bu nedenle dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, işbu ihlaller nedeniyle, KÜRESEL GAZETE’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı’ya rücu edebileceğini ve KÜRESEL GAZETE’in ilk talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

8.    Garanti Reddi :

KÜRESEL GAZETE, Mecralar’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Mecralar’daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Bu sebeple KÜRESEL GAZETE, Mecralar’da yer alan bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kapsamı, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sayılanlarla ilintili veya ilintisiz sair bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Buna istinaden, Kullanıcı, KÜRESEL GAZETE’in Mecralar’da yer alan ve diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu kendisinden beklenen makul ölçüyü aşar şekilde araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını ve söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı KÜRESEL GAZETE’in, çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

KÜRESEL GAZETE, Mecralar’da yer alan hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ve Mecralar’ın veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Mecralar’a bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olmayacağı, sorunlu yanların giderileceği hususlarını garanti etmemektedir. KÜRESEL GAZETE, Kullanıcı’nın Mecralar’a yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağı hususunda garanti vermemektedir. KÜRESEL GAZETE, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Mecralar’ın kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8.2 Kullanım Koşulları ve Sorumluluk Reddi İlkesi

Küresel Gazete, yabancı haber kaynaklarından makine çevirisi hizmeti ile sizlere haberler sunmaktadır. Türk haber kaynaklarından ise alıntılar yapmaktadır. Bu hizmetlerin kullanımı sırasında, kullanıcıların aşağıdaki koşulları kabul ettiği varsayılır:

  1. Doğruluk ve Güvenilirlik: Makine çevirisi ile sunulan haberlerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda azami dikkat gösterilse de, çevirilerin tam ve hatasız olacağı garanti edilmemektedir. Kullanıcılar, çeviri hataları veya yanlış anlaşılmalar olabileceğinin farkında olmalıdır ve orjinal haber linki ile ilgili haberin çevirisini gerekirse farklı bir çeviri hizmeti ile kontrol ettirmelidir.
  • İçerik Kaynakları: Yabancı haber kaynaklarından yapılan çeviriler ve Türk haber kaynaklarından yapılan alıntılar en altta açık hali verilmiş bağlantılardan direkt olarak paylaşılmaktadır. Küresel Gazete, sadece yer sağlayıcı ve çeviri hizmeti sunmaktadır. Bu içeriklerin doğruluğu, bütünlüğü veya güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
  • Hukuki Sorumluluk: Kullanıcılar, sitedeki içerikleri kendi sorumlulukları altında kullanır. Küresel Gazete, sunulan bilgilerin kullanımı sonucunda doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, içeriklerin kendi ihtiyaçlarına uygunluğunu ve güvenilirliğini kendi başlarına değerlendirmelidir.
  • Değişiklik Hakkı: Küresel Gazete, kullanım koşulları ve sorumluluk reddi ilkesini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlandığı anda geçerlilik kazanır ve kullanıcılar bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

Küresel Gazete’yi kullanarak, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

9.    Üyelik ve Devir Yasağı (Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanım) :

Kullanıcı, Mecralar’a kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapacaktır. Kullanıcı’nın kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini sair gerçek veya tüzel kişilere vermesi Kullanım Koşulları’nın ihlali anlamına gelecek olup işbu durumda KÜRESEL GAZETE’nin söz konusu kullanımdan doğan tazminat hakkı saklıdır. Öte yandan, Kullanıcı’nın Mecralar üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı ve işbu kullanım hakkından doğan mali yükümlülükler sadece kendisine ait olup sair gerçek veya tüzel kişilere devredilemez.
Kullanıcı, Mecralar’ı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanamaz, bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez, bu yöndeki bir fiile katılamaz veya teşvik edemez, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal edecek bir şekilde hareket edemez, Kullanım Koşulları ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. KÜRESEL GAZETE, Kullanıcı tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda Mecralar’ı kullanım haklarını iptal edebilir. Böyle bir durumun vukuu halinde KÜRESEL GAZETE’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

Kullanıcı, Mecralar’a erişmek için kullandığı cep telefonu bilgisi, şifre, kod gibi bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Mecralar’ın üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde KÜRESEL GAZETE’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

10.     Üçüncü Şahıslardan Alınan Hizmet : 

KÜRESEL GAZETE, sağlamış olduğu hizmet kapsamında üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerden hiçbir surette sorumlu değildir. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. KÜRESEL GAZETE, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Kullanıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde kendisine izafe edilemeyecek her türlü sorumluluk karşısında KÜRESEL GAZETE’yi şimdiden en geniş anlamda gayrı kabili rücu ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

 

11.     Fikri ve Sınai Haklar :

Mecralar’ın uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı KÜRESEL GAZETE’ye aittir. KÜRESEL GAZETE’nin Mecralar ve Mecralar üzerindeki içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Mecralar vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. Kullanıcı, Mecralar’da yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Mecralar’ı veya Mecralar  içeriğini, Mecralar’da bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını ve katalogları izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, işlemek, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden KÜRESEL GAZETE’nin açık ve yazılı iznini almaksızın herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı/Kullanıcılar, KÜRESEL GAZETE ve üçüncü kişilerin işbu sebeple uğradıkları her neviden menfi ve müspet zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
12.     Kullanıcı Tarafından İçerik Kullanımı : 

KÜRESEL GAZETE’e ait Mecralar’daki bilgilerin kullanımı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde, Mecralar editörleri ve Mecralar hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Kullanıcı,  telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Mecralar’ı kullanamaz. Mecralar’da bulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadece KÜRESEL GAZETE’ten önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve KÜRESEL GAZETE tarafından izin verilen şart ve koşullarda kullanılabilir; üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Mecralar’ın bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir internet sitesinde veya sair mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı,  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde KÜRESEL GAZETE’nin bu sebeple kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ilgili Kullanıcı’ya/Kullanıcılar’a aynen rücu hakkı saklıdır.

 

Kullanıcı’nın Mecralar’ı yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin KÜRESEL GAZETE’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan Kullanıcı’nın Mecralar’a erişim ve/veya Mecralar kullanım hakları iptal edilir. KÜRESEL GAZETE’in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile tespit etmesi ve/veya bu hususta şüphe edilecek bulguların tespiti halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının Mecralar’a  erişim veya Mecralar kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklı olup işbu Kullanıcı’nın kullanımının işbu madde uyarınca iptal edilmesi veya engellenmesi halinde Kullanıcı işbu iptal dolayısıyla KÜRESEL GAZETE’ten tazminat dahil herhangi bir talepte bulunamaz.

 

13.     Kullanım Koşulları’nın Feshi ve Mecralar Kullanım Hakkının İptali : 

İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın Mecralar’a üye olduğu ve / veya Mecralar’ı kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
KÜRESEL GAZETE, dilediği zaman, herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın, işbu Kullanım Koşulları’nı feshedebilir ve Mecralar kullanım hakkını iptal edebilir. Kullanıcı bu sebeple KÜRESEL GAZETE’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve beyan etmektedir. KÜRESEL GAZETE, Kullanıcı’nın, işbu Kullanım Koşulları’nda ve yasal mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda Kullanın Koşulları’nı tek taraflı olarak feshedebilecektir.
Kullanıcı’nın seçmiş olduğu paketin süresi bitmeksizin aboneliği sona erdirme talebinde bulunması halinde abonelik bedeli iadesi yapılamaz.

14.    Mücbir Sebep :

KÜRESEL GAZETE; kendi kontrolünde olmayan, öngörülemeyen ve önlenemez, tabii afetler, yangın, patlamalar, halk hareketleri, savaş, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar veya haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması  gibi, KÜRESEL GAZETE’in kontrolü dışında gerçekleşen durumlarda ya da mahkeme ve resmi mercilerce verilen kararların icrası sebebiyle Mecralar’a erişim veya Mecralar kapsamında sunulan hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir.

15.     Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme : 

Mecralar’a girilmesi veya Mecralar’ın kullanımı neticesinde ortaya çıkabilecek her neviden ihtilafa kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacak olup ihtilafların çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Şu kadar ki; KÜRESEL GAZETE’nin Kullanıcı’nın ikamet yerinde dava açma ve yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

Satın alınacak abonelik paketleri sebebiyle doğacak ihtilaflara ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uygulanacak olup, Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklıdır.

16.     Yönlendirmeler :

Mecralar üzerinden başka uygulama ve Mecralar’a link verilmesi mümkün olup KÜRESEL GAZETE, link üzerinden yönlendirme yapılan sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve söz konusu sayfalara ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Kullanıcı, bu şekilde yönlendirme yapılan sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Kullanıcı’nın kendi rızası ve tercihi neticesinde eriştiği sayfalar ve kullandığı uygulamaları kullanımdan doğabilecek zararlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

17.    Bölünebilirlik ve Feragat :

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının sair hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

18.    Tarafların Hukuki Hakları :

Kullanıcı ve KÜRESEL GAZETE arasında kurulan ilişki kapsamında yukarıda işbu Kullanım Koşulları’nın 15. maddede yazılı mevzuat uygulanacak olup, Kullanıcı’nın tüketici olması ve KÜRESEL GAZETE’nin kusurunun olması halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11 ve 15. maddelerinde düzenlenen hakları mahfuzdur. Kullanıcı, olası uyuşmazlıklara ilişkin tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine başvurabilir.

19.    Müşteri Desteği ve İletişim :

Bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak, hukuki bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, İLETİŞİM sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Küresel Gazete Hukuk Departmanı İletişim Bilgileri: Kurt Hukuk Bürosu Avukatlık & Danışmanlık

Web sitesi           : https://kurthukukbürosu.com.tr/iletisim
Avukat                   : Av. Muhammet Ali Kurt
Adresi                    : Merkez Mah. Kazım Karabekir Cad. No:1 Serik / ANTALYA

Telefonu                  : 0545 627 80 81

E-mail  adresi       : av.alikurt007@gmail.com & info@kurthukukbürosu.com.tr